Dra. BANNASARI, M.H.
NIP : 196012311991032009
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 30 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 4
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 1
Cuti 2021 : 3 Sisa Cuti Tahun Ini : 3
Kembali