Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.
NIP : 196005131989031002
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 32 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 5 Cuti Yang diambil : 1
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 17
Kembali