Drs. MUH. SANUSI RABANG, S.H., M.H.
NIP : 195512311982031056
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 39 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 16
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali