Dra. HJ. MAJIDAH, M.H.
NIP : 195412311982032018
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 39 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 20
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 20
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali