Dra. HJ. NADIRAH BASIR, S.H., M.H.
NIP : 195512311982032019
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 39 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 15
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 11
Cuti 2021 : 4 Sisa Cuti Tahun Ini : 4
Kembali