Drs. H. Ahmad P., M.H.
NIP : 195907051990031004
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 31 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 10
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 10
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali