Drs. H. UMAR D.
NIP : 195612311983031060
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 38 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali