Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2021 sebanyak 108.
Data Pegawai
95 Orang
Data Cuti (Disetujui)
102
Data Cuti (Belum dicek)
4