Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2020 sebanyak 34.
Data Pegawai
74 Orang
Data Cuti (Disetujui)
27
Data Cuti (Belum dicek)
5