Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2020 sebanyak 0.
Data Pegawai
71 Orang
Data Cuti (Disetujui)
0
Data Cuti (Belum dicek)
0