Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2020 sebanyak 57.
Data Pegawai
86 Orang
Data Cuti (Disetujui)
50
Data Cuti (Belum dicek)
4