Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2021 sebanyak 60.
Data Pegawai
93 Orang
Data Cuti (Disetujui)
55
Data Cuti (Belum dicek)
4