Selamat datang di Sistem Informasi CUti TAhunan

Total data Cuti tahunan 2020 sebanyak 41.
Data Pegawai
82 Orang
Data Cuti (Disetujui)
27
Data Cuti (Belum dicek)
12